Montering av etasjeskiller

I denne uken har etasjeskiller i betong blitt heist på plass og montert og arbeid med 2.etasje er påbegynt.

Aktiviteten på tomta øker stadig og nå er full bemanning på plass, både for montering av byggene og oppstart innvendig arbeid. Hulldekket (etasjeskille i betong) ble heist på plass og montert tidligere denne uken og oppstart arbeid med 2.etasje påbegynt.