Oppstart grunnarbeid og infrastruktur

Oppdal Maskinkompani startet med grunnarbeid og infrastruktur den 16.09.19.

Her ser dere resultatet etter 5 uker med arbeid, alt av infrastruktur (rør) er lagt, tomta er planert ut og mur i forkant av tomta er etablert. De har gjort en fantastisk jobb og utrettet veldig mye på kort tid!