Merk at 3D-tegningen kun er ment som en skisse. Leverte trapper kan ha avvik i forhold til denne tegningen.